<

After 4 months, the Global MiniMBA Course co-operated by SotaTek with FSP Institute of Management and Technology (FPT) has officially ended.

The Global MiniMBA Course

SotaTek's management team has gained lots of knowledge of Business Administration and Leadership Skills through this course

Through this course, SotaTek's management team has researched and studied Business Administration and Leadership Skills under the guidance of veteran instructors with over 10 years of industry experience. 

Following the Global MiniMBA Course, SotaTek's managers have a wealth of in-depth business knowledge, problem-solving, and decision-making skills.

The Board of Directors hope that the management team will apply useful knowledge flexibly and become steady "captains" to steer their department to success, thereby contributing to the company's development.

The management team of SotaTek

The management team of SotaTek

Let's look forward to the next courses from our training department!


Lễ Tốt nghiệp Khóa học Global MiniMBA dành cho Cấp quản lý của SotaTek

Vậy là sau hơn 4 tháng, Khóa học Global MiniMBA do SotaTek hợp tác với Viện quản trị và Công nghệ FSP (FPT) đã chính thức kết thúc. 

Graduation Ceremony of Global MiniMBA Course

Sau hơn 4 tháng, Khóa học Global MiniMBA do SotaTek hợp tác với Viện quản trị và Công nghệ FSP (FPT) đã chính thức kết thúc

Thông qua khóa học này, đội ngũ quản lý của SotaTek đã được học tập, nghiên cứu về Quản trị kinh doanh và Kỹ năng lãnh đạo dưới sự dẫn dắt của những giảng viên kì cựu với hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề. Các quản lý nhà Sota được trang bị thêm rất nhiều kiến thức chuyên sâu về kinh doanh, học hỏi về cách tiếp cận, giải quyết vấn đề và đưa ra những giải pháp phù hợp.

Từ những kiến thức bổ ích ấy, Ban Lãnh đạo hi vọng rằng đội ngũ quản lý sẽ linh hoạt áp dụng thực chiến, trở thành những “thuyền trưởng” vững vàng chèo lái bộ phận mình đến thành công, góp phần vào sự phát triển chung của toàn Công ty.

Hãy cùng đón chờ những khóa học tiếp theo của bộ phận đào tạo SotaTek nhé!

    Newsletter
    phonephonephone