<

In the bustling atmosphere to welcome the New Year of the Rat, SotaTek had the honor to welcome guests from Japan, Mr. Ejii Aoki, Director of Hypernetwork Society Research Institute, and Professor Izumi Aizu of Tama University.
Professor Izumi Aizu is a famous professor and we can find information about him on Wikipedia, he is the author of many books like Internet Revolution from Asia, Internet governance: Philosophy and Reality, etc... These outstanding works have brought him the IPSJ Best Author Award in 2015.

Professor Izumi Aizu of Tama University and Mr. Ejii Aoki, Director of Hypernetwork Society Research Institute visited SotaTek

The 2 researchers came to SotaTek was on a visit to five countries in Thailand, Indonesia, Singapore, Vietnam, and Nepal with the aim of finding out the latest trends for innovation in Southeast Asian countries.
On this trip, they come to work with "emerging" companies, potential startups operating in the field of high technology such as AI, Fin-Tech, Agri-Tech, Edu-Tech, etc...In order to interview and discuss with the leaders of these companies about their path of the start-up in the past, target market, and business direction in the coming time, these contents will help researchers draw the overall picture. about startups in Southeast Asia.
The results of this study will be used as a reference for Japanese policy-making agencies as well as the Japanese business community in directing investment in this area.
Hopefully, through this research, there will be more investment activities from Japan to Southeast Asian countries including Vietnam.
-------------------------------------
Trong không khí rộn ràng đón Tết Canh Tý, SotaTek có vinh dự được tiếp đón những vị khách đến từ Nhật Bản là ngài Ejii Aoki viện trưởng viện nghiên cứu Hypernetwork Society và giáo sư Izumi Aizu của đại học Tama.
Giáo Sư Izumi Aizu là một giáo sư nổi tiếng và chúng ta có thể tìm thấy thông tin về ông trên Wikipedia, ông là tác giả của nhiều cuốn sách như Cuộc cách mạng Internet từ châu ÁQuản trị Internet: Triết học và thực tế,... Những tác phẩm xuất sắc này đã đưa đến cho giáo sư giải thưởng IPSJ Best Author năm 2015.
Việc ghé thăm SotaTek của 2 nhà nghiên cứu này nằm trong chuyến công du tới 5 nước Thái Lan, Indonesia, Singapore, Việt Nam và Nepal với mục tiêu tìm hiểu xu hướng mới nhất trong đổi mới sáng tạo ở các nước Đông Nam Á.
Nội dung cụ thể của chuyến công tác là họ đến làm việc cùng công ty "mới nổi", các startup có tiềm năng đang hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao như AI, Fin-Tech, Agri-Tech, Edu-Tech,... để gặp gỡ trao đổi và phỏng vấn lãnh đạo các công ty này về con đường khởi nghiệp, thị trường mục tiêu và hướng kinh doanh trong thời gian tiếp theo, những nội dung đó giúp các nhà nghiên cứu vẽ nên bức tranh tổng thể về các startup ở Đông Nam Á.
Kết quả nghiên cứu này sẽ được sử dụng làm tài liệu tham vấn cho các cơ quan hoạch định chính sách của Nhật và cộng đồng các doanh nghiệp Nhật trong việc định hướng đầu tư vào khu vực này.
Mong rằng qua nghiên cứu này sẽ có thêm nhiều hoạt động đầu tư từ phía Nhật vào các nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam.

Leave a Reply

Fill out the form below and we will get in touch with you shortly.

    Newsletter    phonephonephone