<

APAC 최고의 블록체인 개발 회사가 되기 위한 목표로, 소타텍은 소타텍 프레셔 프로그램 K2를 개최했습니다. 이 과정은 블록체인 개발을 위한 회사의 핵심 인력을 향상시키기 위한 교육 시리즈의 일환입니다.

프레셔 프로그램 K2는 소타텍 직원들에게 블록체인 지식을 공부하고 확장할 기회를 제공했으며, 이는 회사의 차세대 직원들의 입력 품질을 표준화하는 데 기여합니다. 현재 소타텍 직원 중 92%가 과정을 성공적으로 완료했으며, 초기 목표보다 30% 높은 수치입니다.

과정 동안 소타텍의 신입 직원들은 기술에 대한 열정을 개발하고 비즈니스 운영에 블록체인을 적용하는 방법을 학습했습니다. 구체적으로는 다음과 같습니다.

 • 작업 프로세스
 • 기술 스킬 및 소프트 스킬 교육
 • 기업의 수익 최적화

졸업식 당일에는 Bryan Du님 - D4 부문 디렉터가 참석했습니다. 그는 소타텍 프레셔 K2가 잠재적인 신입 직원들이 직장에서 더 높은 경력을 쌓을 수 있도록 도와주며 다른 소타텍 직원들과 함께 조화롭고 전문적인 작업 환경을 조성하고 미래의 기술적 정상을 정복할 것이라고 믿습니다.

The graduation day of SotaTek Fresher Program K2

Bryan Du님 - D4 부문 디렉터 (왼쪽)가 졸업식 당일에 소타텍 직원들에게 증명서와 선물을 수여했습니다

소타텍 프레셔 프로그램 K2 졸업을 축하합니다! 이 과정을 통해 많은 유용한 지식을 갖추고 향후의 획기적인 프로젝트에 자신감 있게 참여하고 기억에 남는 경험을 쌓길 바랍니다.


SotaTek Tổ chức thành công Khóa Học SotaTek Fresher Program K2 

Với mục tiêu trở thành công ty Blockchain số 1 khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, vừa qua, SotaTek đã tổ chức thành công khóa học SotaTek Fresher K2, nằm trong chuỗi hoạt động nhằm nâng cao nguồn nhân sự nòng cốt phát triển Blockchain của công ty.

Khóa học được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho các SotaTeker để học hỏi, phát triển kiến thức chuyên ngành về Blockchain và tiêu chuẩn hóa chất lượng đầu vào của thế hệ kế nhiệm công ty. Hiện tại, SotaTek Fresher K2 đã ghi nhận 92% học viên hoàn thành tốt khóa học, vượt 30% so với mục tiêu đề ra ban đầu.

SotaTek Fresher K2

Khóa học đã trang bị cho các bạn trẻ những kiến thức chuyên ngành về Blockchain với kỳ vọng tiêu chuẩn hóa chất lượng đầu vào của thế hệ kế nhiệm công ty

Trong suốt quá trình tham gia khóa học, các bạn trẻ được đào tạo rất bài bản để phát triển đam mê công nghệ và bước đầu học được cách áp dụng Blockchain vào các nền tảng kinh doanh của doanh nghiệp, cụ thể là:

 • Quy trình làm việc bài bản
 • Đào tạo kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm phục vụ công việc
 • Tối ưu hóa doanh thu của doanh nghiệp

Tham dự buổi bế giảng khóa học có anh Dư Công Thành - Giám đốc Khôi D4. Theo anh Thành, SotaTek Fresher K2 sẽ là nơi giúp các bạn trẻ có tiềm năng và đam mê công nghệ tiến gần hơn đến những nấc thang mới trong công việc của mình, để cùng SotaTek tạo ra môi trường làm việc gắn bó, chuyên nghiệp và chinh phục những đỉnh cao mới trong công nghệ tương lai.

Một lần nữa, SotaTek xin chúc mừng các bạn Fresher đã hoàn thành thật tốt khóa đào tạo, chúc các bạn sẽ trang bị được nhiều kiến thức bổ ích, tự tin tham gia vào những dự án đột phá tiếp theo của SotaTek và có những trải nghiệm thật đáng nhớ.

댓글등록

아래 정보를 입력하면 곧 다시 연락을 드리겠습니다.

  뉴스 레터  기타 블로그
  phonephonephone