<

Tech Talk #6 has returned to a topic that seems unrelated to IT but extremely necessary for anyone working in this field. Mr. Linh Phung – D2.1’s BA joined us as a speaker for this sharing session “English Mastery: Principle & Practice.”

Mr. Linh Phung is a speaker of Tech Talk 6

Mr. Linh Phung is a speaker at Tech Talk 6

As you all know, the technology world is changing every day. To catch up with the latest trend, learning from academic papers, which mostly are written in English, is a must-have. So if you have good English skills to research and absorb new technology knowledge on your own, you will develop quickly, far ahead of many other programmers.

But is only reading skill sufficient? When you work with international customers, definitely proficient listening, speaking, and writing skills will be extremely useful in communicating, understanding clients’ ideas, and expressing your thoughts.

Hopefully, this sharing session will provide motivation & suitable approaches for SotaTekers to learn and improve English skills on daily basis!

Tech Talk 6

Some suitable approaches to improve English skills were recommended at this sharing session


Nằm trong series chia sẻ kiến thức nội bộ, số Tech Talk #6 đã quay lại với chủ đề tưởng chừng không liên quan đến CNTT nhưng lại là kỹ năng cực kỳ cần thiết cho bất kỳ ai làm trong lĩnh vực này. Chủ đề của số thứ 6 chính là “English Mastery: Principle & Practice” với sự chia sẻ của diễn giả Phùng Mạnh Linh – BA thuộc khối D2.1.

Công nghệ luôn phát triển và được cập nhật từng giờ, từng ngày. Đa phần các tài liệu học thuật chính thống về ngôn ngữ lập trình, framework hay các công nghệ mới đều được viết bằng Tiếng Anh. Vì vậy, nếu có vốn Tiếng Anh đủ tốt để tự mình nghiên cứu và tiếp thu các kiến thức công nghệ mới thì bạn sẽ phát triển rất nhanh, bỏ xa nhiều đối thủ lập trình viên khác.

Tuy nhiên, chỉ kỹ năng Reading liệu có đủ? Bạn cần làm việc với khách hàng trên toàn cầu và lúc này, các kỹ năng như Listening, Speaking, Writing sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều trong giao tiếp và hiểu ý tưởng của khách hàng. 

Giúp mọi người hiểu hơn về tầm quan trọng của Tiếng Anh trong ngành CNTT – đó chính là mục đích mà số Tech Talk #6 muốn mang lại cho tất cả anh em SotaTekers. Hi vọng thông qua buổi chia sẻ của anh Linh, mỗi SotaTeker sẽ tìm ra động lực và cách thức phù hợp để cải thiện kỹ năng này!

Sharing about English skills

Hi vọng thông qua buổi chia sẻ của anh Linh, mỗi SotaTeker sẽ tìm ra động lực và cách thức phù hợp để cải thiện kỹ năng Tiếng Anh!

Leave a Reply

Fill out the form below and we will get in touch with you shortly.

    Newsletter
    phonephonephone