<

Sanada graduated from Keio University and worked at the Tokyo Bank and Business Communication Research Institute of Japan. Prof. Sanada is very famous in Japan, now he often appears on television and radio programs, and is the character interviewed in specialized magazines. Moreover, he is the author of many books that are highly appreciated by readers.

international internship

And the more special thing is that his students will come to be interns at SotaTek in the near future so he comes to SotaTek's office to say thanks for that.
The reception of international students coming for an internship demonstrates SotaTek's global vision towards building a dynamic international working environment and gives SotaTekers the opportunity to work together with co-workers who come from different cultures.
Hopefully, this is the beginning of SotaTek's cooperation with universities outside of Vietnam.

---

SotaTek rất vinh dự được đón giáo sư Yukimitsu Sanada của đại học Aichi Shukutoku và người đồng hành của mình là anh Yoichi Imamura, giám đốc chi nhánh Osaka của công ty ICC Consultant đến thăm văn phòng.

Giáo sư Sanada tốt nghiệp đại học danh tiếng Keio và từng làm việc tại Ngân Hàng Tokyo, viện nghiên cứu truyền thông kinh doanh Nhật Bản. Thày Sanada là rất nổi tiếng ở Nhật, hiện tại giáo sư thường xuyên xuất hiện trên các chương trình truyền hình, đài phát thanh, là nhân vật được phỏng vấn trên các tạp chí chuyên ngành. Hơn nữa thày còn là tác giả của nhiều cuốn sách được độc giả đánh giá cao.

Và điều đặc biệt hơn đó chính là sinh viên của thày sẽ đến thực tập ở SotaTek trong thời gian tới nên thày đến tận văn phòng SotaTek để cảm ơn vì điều đó.

Việc đón nhận các sinh viên quốc tế đến thực tập tại công ty thể hiện tầm nhìn toàn cầu của SotaTek hướng tới việc xây dựng một môi trường làm việc quốc tế năng động và tạo điều kiện cho các Sotateker có cơ hội giao sự giao lưu với các đồng nghiệp đến từ các nền văn hóa khác nhau. Hy vọng đây là sự khởi đầu cho sự hợp tác của SotaTek với các trường đại học bên ngoài biên giới Việt Nam.

Leave a Reply

Fill out the form below and we will get in touch with you shortly.

    Newsletter    phonephonephone