<

Blockchain in Vietnam

While Blockchain and AI have been considered by the world as the technologies that will lead the future, the legality of cryptocurrencies and Blockchain in Vietnam is currently still in the “gray area”, which means there is no clear regulation. This is a huge obstacle for Vietnamese businesses that want to participate in the field of Cryptocurrency and Blockchain.

Countries with a famously strict attitude to cryptocurrencies such as Japan and the United States have cleared legal frameworks to protect domestic businesses and investors. Therefore, with the desire to keep up with the new technology trend of the government, the legal issues are the aspect that Vietnam needs to work towards completion.

This conference is a prerequisite for building a legal corridor to enforce official laws related to blockchain technology – the technology that is increasingly affecting both the breadth and depth of the world economy.

The Ministry of Justice and Hanoi Youth Union will be hosting a conference about building the legal framework for Blockchain-based applications in Vietnam, bringing together leaders in the Blockchain industry and various governmental agencies. This is a forum for an open and continuous dialogue among governmental leaders, enterprises, citizens, and societies in the formulation of proper policy responses regarding blockchain-based applications. Businesses will have a chance to present their current problems and propose legal suggestions directly to Vietnamese policymakers to boost the wide application of the latest technologies in Vietnam.

Meeting content will focus on the following topics
– Current situation and difficulties in the application of Blockchain technology in Vietnam
– Overview and analysis of relevant economic, technological, and legal issues in Vietnam and the world
– Develop approaches and legal framework related to Blockchain technology, crypto assets, and electronic exchanges
In particular, this conference is hosted by VCC Exchange and SotaTek is an important technical partner to act as a consultant for legislators in drafting a legal framework for blockchain.
We are very proud to be the pioneer in bringing blockchain technology deeply integrated into the socio-economic life of Vietnam. Wishing the conference success and bring practical results.

Hôm nay, một sự kiện vô cùng quan trọng đối với ngành công nghệ thông tin nước nhà sẽ diễn ra, đó chính là “Hội nghị đối thoại về khung pháp lý liên quan đến ứng dụng công nghệ blockchain”.

Trong khi Blockchain cùng với AI đã được thế giới coi là công nghệ sẽ dẫn dắt tương lai, thì hiện tại ở Việt Nam tính pháp lý của Cryptocurrency và Blockchain vẫn nằm trong “vùng xám”, tức là chưa có quy định rõ ràng. Điều này gây khó khăn đến các doanh nghiệp Việt muốn tham gia vào lĩnh vực tiền thuật toán (cryptocurrency) và Blockchain.

Những quốc gia nổi tiếng khắt khe với tiền thuật toán như Nhật Bản và Mỹ đều đã có khung pháp lý rõ ràng để bảo hộ doanh nghiệp và nhà đầu tư nội địa. Vì thế, với mong muốn đón đầu xu hướng công nghệ mới của chính phủ, pháp lý và những vấn đề pháp luật là khía cạnh Việt Nam cần hướng đến để hoàn thiện.

Hội nghị này là chính là tiền đề cho việc xây dựng hành lang pháp lý cho việc ban hành các đạo luật chính thức liên quan đến công nghệ blockchain – một công nghệ đang ngày càng có ảnh hưởng cả về bề rộng lẫn chiều sâu đối với nền công nghệ và kinh tế thế giới.

Hội nghị do Bộ Tư pháp và Thành Đoàn Hà Nội tổ chức với sự góp mặt của các cấp lãnh đạo từ nhiều bộ ban ngành liên quan, các doanh nghiệp đã và đang hoạt động trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ Blockchain, các cơ quan tổ chức và các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và ngoài nước.

Nhằm tạo môi trường trao đổi chuyên môn giữa Cơ quan quản lý cùng các chuyên gia, doanh nghiệp trong lĩnh vực Blockchain, chương trình là nơi để các doanh nghiệp trực tiếp đem đến các bài tham luận và tổ chức các phiên đối thoại giữa khu vực tư nhân và khu vực công, xoay quanh các nội dung sau:

– Thực trạng và khó khăn trong ứng dụng công nghệ Blockchain tại Việt Nam
– Tổng quan và phân tích các vấn đề kinh tế, công nghệ và pháp lý liên quan tại Việt Nam và trên thế giới
– Xây dựng hướng tiếp cận và khung pháp lý liên quan đến công nghệ Blockchain, tài sản mã hóa, và sàn giao dịch điện tử

Và điều đặc biệt hội nghị lần này được VCC Exchange là đầu mối đứng ra tổ chức và SotaTek là một đối tác kỹ thuật quan trọng đóng vai trò tư vấn cho các nhà lập pháp trong việc xây dựng dự thảo khung pháp lý về blockchain.

Chúng tôi rất tự hào là doanh nghiệp đi tiên phong trong việc đưa công nghệ blockchain hội nhập sâu vào đời sống kinh tế xã hội Việt Nam. Chúc cho hội nghị thành công và mang đến những kết quả thiết thực.

Leave a Reply

Fill out the form below and we will get in touch with you shortly.

    Newsletter
    phonephonephone