<

In fact, working with Singaporeans is a very pleasant experience, which is probably the natural product of the process of forming and developing a diverse society gathered from migrants from everywhere coming to build this small giant called Singapore.

Singapore is a unique convergence of the East and West. The social fabric consists of a mix of Asian, European and American influences making it attractive and friendly to the international business community. And Singaporeans put that trait in their work style.

Nexmo Singapore partnership

After two hours of meeting in an atmosphere of openness, both sides decided to become strategic partners based on the spirit of "Together We Are Stronger". SotaTek and Nexmo have officially become partners in providing Live Streaming services to end-users. And of course, when SotaTek has the plan of entering Singapore, such as opening a branch or setting up an office in Singapore, there is a supporter ready to open the door.
https://www.nexmo.com/

———————————–

Hôm nay SotaTek đón một vị khách đến từ Singapore, Mr Sijun Lai là Business Development Manager của Nexmo. Thực sự là làm việc với các bạn Singapore hết sức dễ chịu, đặc điểm này có lẽ là sản phẩm tự nhiên của quá trình hình thành và phát triển một xã hội đa dạng được tập hợp từ những lưu dân từ khắp nơi cùng nhau xây dựng nên cường quốc nhỏ bé này.

Singapore là nơi hội tụ độc đáo giữa đông và tây, xã hội có sự pha trộn cả người Á, người Âu và cả người Mỹ khiến cho đất nước này trở thành một nơi hấp dẫn và thân thiện với cộng đồng doanh nghiệp quốc tế. Và các bạn Singapore đã đem đặc điểm đó vào trong phong cách làm việc của mình.

Chỉ sau 2 giờ làm việc trong không khí hết sức cởi mở, cả 2 bên đã đi đến quyết định trở thành đối tác chiến lược của nhau trên tình thần "Together We Are Stronger", đi cùng nhau chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. SotaTek và Nexmo đã chính thức trở thành đối tác trong việc cung cấp các dịch vụ Live Streaming đến người dùng cuối. Và tất nhiên sau này khi SotaTek phát triển sang Singapore như mở chi nhánh hay lập văn phòng tại Singapore thì chắc chắn đã có " tay trong" sẵng sàng mở đường dẫn lối rồi.

Leave a Reply

Fill out the form below and we will get in touch with you shortly.

    Newsletter    phonephonephone