<

And today, SotaTek welcomes a very familiar visitor to Vietnam's outsourcing industry, Mr. Hiroyuki Shimoda.

Act. Career Cub partnership

Mr. Shimoda has previously worked for Hitachi and was one of the first expatriates to join FPT, after that he set up his own companies to do business in Vietnam, namely Global Net One and Act. Career Cub.

One day, he realized that there is another company more attractive than Hitachi as well as FPT so he chose SotaTek to cooperate with and place his trust in us.

Certainly, that belief has not gone wrong and we will welcome the brainchild of the two companies will be born.

———————————–

SotaTek đang dần trở thành điểm đến hot của blockchain. Các vị khách đến thăm gần đây đều là để bàn về các dự án trên nền tảng blockchain. Và hôm nay SotaTek chào đón một vị khách khá quen thuộc đối với giới làm outsourcing của Việt Nam, anh Shimoda Hiroyuki.

Anh Shimoda rước đây đã từng làm việc cho công ty Hitachi và là một trong những người nước ngoài đầu tiên gia nhập FPT, sau đó anh tự thành lập các công ty riêng của mình để kinh doanh tại Việt Nam là Global Net One và Act Career Cub.

Chúng tôi rất vui khi có thể trở thành partner của Act Career Cub và hãy cùng chào đón đứa con tinh thần của 2 công ty nhé!

Leave a Reply

Fill out the form below and we will get in touch with you shortly.

    Newsletter    phonephonephone