<

Probably, ICO concepts are already familiar to everyone, but there are a new rising concept that popups in tech headlines – DAICO, introduced by the founder of Ethereum – Vitalik Buterin in January 2018.

As a leading IT Company in APC, SotaTek have done various DAICO projects for global clients. Therefore, the CEO of APS, a well-known payment company, visited SotaTek’s office to have a meeting about DAICO. Hope to have the opportunity to serve APS with the most advanced technologies!

———————————————————

Chắc hẳn ICO đã rất quen thuộc đối với mọi người, nhưng gần đây có 1 khái niệm mới nổi trong lĩnh vực công nghệ – DAICO. DAICO được phát triển bởi Vitalik Buterin, nhà đồng dáng lập của 1 trong những nền tảng blockchain lớn nhất thế giới: Ethereum.

Bởi vậy, Giám đốc của công ty APS, 1 trong những công ty lớn trong lĩnh vực thanh toán tại Luxembourg đã đến SotaTek để nhận tư vấn từ những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phát triển DAICO. Chúng tôi rất hy vọng với qua buổi meeting này, SotaTek có thể giúp APS tìm được giải pháp phù hợp và nâng cao hiệu quả làm việc của công ty.

Leave a Reply

Fill out the form below and we will get in touch with you shortly.

    Newsletter
    phonephonephone