<

CEO của Deepnoid - Công ty với 40 kỹ sư AI chuyên cung cấp giải pháp cho lĩnh vực y tế, áp dụng Deep Learning trong chẩn đoán hình ảnh từ răng hàm mặt đến ung thư - đã đến thăm SotaTek để xem các sản phẩm demo về AI.

Leave a Reply

Fill out the form below and we will get in touch with you shortly.

    Newsletter    phonephonephone