<

Agile Project Management Course 3

On November 14th, 2020, SotaTek’s managers and leaders have completed the Agile Project Management Course, which allowed us to explore and experience advanced knowledge through various frames on-class. Throughout the lessons, SotaTek’s employees have brushed up their professional skills such as constructing an efficient project frame, risk management and uncertainty adaptability, complicated project management….

Agile is currently one of the leading trends in Project Management, being deployed by top enterprises like Facebook, Apple, Google,…

Agile Project Management Course 1

Upon completing this course, almost SotaTekers were satisfied with the knowledge acquired and the experience. We believe learning is a life-long experience and look forward to seeing the excellent application of the learned domain into real-life projects…

---------------------------

Lớp “Agile Project Managment” Kết Thúc Khóa Tháng 10

Vậy là khóa học ‘Agile Project Management’ cho khối quản lý từ cấp trung của SotaTek đã khép lại.

Khóa học giúp các anh e được trải nghiệm, vận hành kiến thức thông qua các frames ngay tại lớp. Thông qua các buổi học, anh em SotaTekers được nâng cao kỹ năng cần thiết như xây dựng khung sườn cho 1 dự án hiệu quả, quản lý rủi ro và thích ứng với tính bất định, cải tiến liên tục, quản lý dự án phức tạp…

Agile Project Management Course

Agile đang là xu hướng quản trị dự án hot nhất hiện này, được áp dụng phổ biến ở những công ty hàng đầu như Apple, Microsoft, Google, Facebook, Amazon…

Sau khóa học, đa phần anh em SotaTek cảm thấy rất hài lòng với những kiến thức được lĩnh hội. Hị vọng rằng các anh e luôn giữ vững tinh thần học tập, nâng cao kỹ năng để có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, góp phần vào sự phát triển của công ty.

Photo by: Justin Mac

    Newsletter
    Other Blogs
    phonephonephone