<

Just look at their hair and clothes, surely you guessed where this guest of SotaTek comes from.

BetterEngage cooperation

It's a guest from Japan, Mr. Naoto Udaga - COO of BetterEngage, which is an excellent Japanese startup in the HR field. But it's not just a normal HR company. BetterEngage is a startup that uses big data technology to find out insight into an organization's workforce by analyzing scattered employee data. And this time they come to shake hands with SotaTek because SotaTek has different attractions that other companies do not have. SotaTek currently has an ODC of 6 people fighting together with another Japanese HR startup. Currently, this project is growing strongly with the success of our customers.

Hopefully, this same success will come along with the new relationship between BetterEngage and SotaTek.

 

Chỉ cần nhìn vào đầu tóc và quần áo chắc các bạn cũng đoán được vị khách lần này của SotaTek đến từ đâu. Đó chính là 1 vị khách đến từu nước Nhật: Naoto Udaga - COO của BetterEngage, một startup của Nhật trong lĩnh vực nhân sự. Nhưng không chỉ là một công ty về nhân sự đơn thuần, BetterEngage là startup có sử dụng công cụ bigdata để tìm ra insight về nhân sự của doanh nghiệp từ việc phân tích dữ liệu các hồ sơ nhân sự rải rác.

Và lần này các bạn tìm đến SotaTek chắc hẳn là vì SotaTek có những điểm hấp dẫn khác biệt mà các công ty khác không có. SotaTek hiện đang có ODC 6 người làm việc cùng với một startup về nhân sự khác của Nhật, dự án đang phát triển mạnh mẽ cùng với thành công của khách hàng.

Hy vọng qua cuộc gặp lần này, BetterEngage và SotaTek sẽ tiến tới mối quan hệ hợp tác tốt đẹp!

Leave a Reply

Fill out the form below and we will get in touch with you shortly.

    Newsletter    phonephonephone