<

The convention attracted 350 participants, with 3 topics:
- Vietnam - Japan IT cooperation in new technology trends;
- Developing IT human resources for Vietnam - Japan IT cooperation;
- Improve efficiency in software outsourcing.

Japan ICT day

As a pioneer in two new technologies, Blockchain and AI, SotaTek has actively contributed to the first topic "Vietnam - Japan IT Cooperation in new Technology Trends" by participating in the panel discussion with representatives of leading enterprises in Blockchain, AI, IoT, RPA, etc... from Vietnam and Japan.

Mr. Teddy Nguyen (Nguyen Trung Thanh) on behalf of SotaTek shared information and practical experience from successful cooperation projects with Japanese enterprises in the fields of Blockchain and AI which are SotaTek's strengths. He analyzed and provided solutions for the development of human resources to master these high technologies and enhance the capacity, scale, and quality in cooperation projects between businesses of the two countries.

Along with other activities taking place during the day, this year's Japan ICT day promises to bring new prospects in promoting Vietnam - Japan relations in the field of information and communication technology to a new level. Let's join hands to realize the opportunities within reach.
-----
Japan ICT Day 2019 với chủ đề “Hợp tác Việt Nam – Nhật Bản thúc đẩy chuyển đổi số” có 350 đại biểu tham dự, với 3 chuyên đề:

- Hợp tác CNTT Việt - Nhật trong xu hướng công nghệ mới.
- Phát triển nguồn nhân lực CNTT cho hợp tác CNTT Việt Nam và Nhật Bản.
- Nâng cao hiệu quả trong gia công xuất khẩu phần mềm.

Japan ICT Day 2019 cũng được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác CNTT Việt - Nhật trong thời gian tới.

Với vị thế là doanh nghiệp tiên phong trong 2 lĩnh vực công nghệ mới là Blockchain và AI, SotaTek đã tích cực đóng góp cho chuyên đề đầu tiên "Hợp tác CNTT Việt - Nhật trong xu hướng công nghệ mới" bằng việc tham gia tọa đàm cùng với các đại diện cho các doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực công nghệ mới Blockchain, AI, IoT, RPA đến từ 2 phía Việt Nam và Nhật Bản.

Anh Teddy Nguyễn (Nguyễn Trung Thành) đã đại diện cho SotaTek đã chia sẻ các thông tin, kinh nghiệm thực tế từ các dự án hợp tác thành công với doanh nghiệp Nhật trong các lĩnh vực Blockchain và AI vốn là thế mạnh của SotaTek để từ đó phân tích và đưa ra giải pháp cho việc phát triển nguồn nhân lực làm chủ các công nghệ cao này và nâng cao năng lực, quy mô, chất lượng trong các dự án hợp tác giữa doanh nghiệp 2 nước.

Cùng với các hoạt động khác diễn ra trong ngày, Japan ICT day năm nay hứa hẹn mang lại những triển vọng mới trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nhật Bản trong lĩnh vực công nghệ thông tin truyền thông lên một tầm cao mới. Chúng ta hãy cùng bắt tay vào hiện thực hóa những cơ hội trong tầm tay này.

Leave a Reply

Fill out the form below and we will get in touch with you shortly.

    Newsletter    phonephonephone