<

If anyone has heard of the "token economy", they will have a vivid example of an economic entity of that token economy that is Mapion Coin.

Mapion Coin

One of the ideas that Mapion Coin aims to implement is C2 ATM, which will surely be of great interest to those who like to travel. Because there is a problem that many tourists encounter is that after a trip abroad there will usually be an odd amount of money that cannot be used up and cannot be exchanged at the bank because the amount is small or the bank only accepts coins with large denominations. Although it is all small change, on a social scale, this unspent amount is a huge number. According to the 2012 survey data that you gave during the meeting with SotaTek, the whole of Japan alone was about 130 billion Yen, equivalent to 11 billion dollars of foreign currency was not used after traveling.

In its phase 2 plan, Coin Map plan to place Cryptocurrency ATMs at international airports to exchange local currency for MPC Token which they issue will avoid wasting a huge amount of money. , tokens will return to circulation and can be exchanged for utility products in the Mapion Coin's product ecosystem.

Of course, in order to ensure the project can develop as the initial orientation, they need a trusted partner with an excellent technical team to help build your product successfully. That is the reason why the CEO and founding members of Mapion Coin are present at SotaTek.

Hopefully, we will soon see the products of the token economy thanks to the handshakes of the teams in this picture.

---

SotaTek đón các triệu phú trẻ 9X đến từ Mapion Coin, một công ty có các sáng lập viên là người Nhật nhưng lại đặt trụ sở tại Singapore. Mapion Coin chắc chắn sẽ là một startup thành công bởi ngay từ vòng private sale cho dự án ICO công ty này đã gọi vốn được 5 triệu đô la.

Nếu ai đã nghe nói về nền kinh tế token ( token economy ) thì Mapion chính là một ví dụ sinh động cho một thực thể kinh tế của token economy đó.

Một trong những ý tưởng mà Mapion Coin nhắm đến để thực hiện là C2 ATM, chắc chắn sẽ được sự hưởng hứng lớn của những người thích đi du lịch. Bởi vì có một vấn đề mà rất nhiều khách du lịch gặp phải đó là sau một chuyến đi nước ngoài thường sẽ có một số tiền lẻ không tiêu hết nhưng lại không thể đổi được tại ngân hàng vì số lượng không nhiều hoặc ngân hàng chỉ chấp nhận các đồng tiền có mệnh giá lớn. Tuy toàn là tiền lẻ nhưng trên quy mô toàn xã hội thì số tiền không thể tiêu được này lại là một con số khổng lồ. Theo số liệu điều tra năm 2012 các bạn đưa ra trong cuộc họp với SotaTek thì chỉ riêng trên toàn nước Nhật con số khoảng 130 tỉ Yên tương đương với 11 tỉ đô la tiền ngoại tệ không sử dụng sau khi đi du lịch.

Trong kế hoạch giai đoạn 2 của mình Map Coin có ý định đặt các máy Cryptocurrency ATM tại các sân bay quốc tế để đổi tiền các nước sở tại ra sang MPC Token mà họ phát hành như thế sẽ tránh lãng phí một nguồn tiền rất lớn, các token sẽ quay trở lại lưu thông và có thể dùng để đổi lấy các sản phẩm tiện ích trong hệ sinh thái sản phẩm của Mapion Coin.

Tất nhiên để đảm bảo dự án có thể phát triển đúng như định hướng đề ra ban đầu các bạn cần có một đối tác tin cậy có đội ngũ kỹ thuật xuất sắc giúp xây dựng thành công sản phẩm của mình. Đó chính là lý do để CEO và các thành viên của Mapion Coin có mặt tại SotaTek.

Hy vọng chúng ta sẽ sớm chứng kiến những sản phẩm của nền kinh tế token nhờ những cái bắt tay của các đội ngũ trong hình này.

Leave a Reply

Fill out the form below and we will get in touch with you shortly.

    Newsletter    phonephonephone