<

China Communications Services visit

During this visit, MR. Chen helped to connect SotaTek with his friend, Ms. Shirley Kong, who is the Assistant of President of OCK Group Berhad, one of the largest telecommunications firms in Malaysia. There are enormous opportunities ahead. Hope this good start will bring great prospects for the development of SotaTek.

———————————————————

Ông Trần Phi, giữ vị trí Senior Project Manager của một trong những công ty viễn thông lớn nhất của Trung Quốc – China Communications Services đã đến thăm văn phòng SotaTek. Vỡi sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực kinh tế và khoa học kỹ thuật, chắc chắn rằng Trung Quốc sẽ sớm trở thành một trong những thị trường mục tiêu tiếp theo của SotaTek.

Ngay trong chuyến thăm này ông Phi đã kết nối SotaTek với một người bạn khác: bà Shirley Kong, hiện đang là trợ lý của chủ tịch tập đoàn OCK Group Berhad, một trong những tập đoàn viễn thông lớn nhất Malaysia. Hy vọng sự khởi đầu tốt đẹp này sẽ mang lại triển vọng to lớn cho sự phát triển của SotaTek.

Leave a Reply

Fill out the form below and we will get in touch with you shortly.

    Newsletter
    phonephonephone