<

After a period time of preparation and assessment, on November 25, 2022, a representative of the Software Engineering Institute (CMMI) awarded the CMMI Level 3 certificate to SotaTek.

CMMI Level 3 certificate

CMMI Level 3 certificate

CMMI is the world’s most prestigious certification for Software Development Companies, assisting in determining the maturity level of companies in software development and related services. It has extremely strict requirements for the assessment processes. 

This certification reinforces SotaTek as the Leading Technology Company with international standard software development processes.

To carefully prepare for the audit, PQA members worked with many related departments to review current processes, develop improvement options, and successfully build the final system that meets all CMMI Level 3 standards. We achieved the CMMI Level 3 (Defined) certificate even before the scheduled time.

With this achievement, we can demonstrate that SotaTek’s project implementation process will be more thorough, cost and time effective for clients. SotaTek will continue to acquire more international certifications and raise the standard of our services to maximize client satisfaction.


SotaTek Chinh phục Chứng chỉ CMMI Level 3

Sáng ngày 25/11/2022, đại diện Viện Kỹ Nghệ Phần Mềm Mỹ (CMMI) đã trao chứng chỉ CMMI Level 3 cho SotaTek sau một thời gian chuẩn bị và tham gia đánh giá.

The Software Engineering Institute awarded the CMMI Level 3 certificate to Sotatek

The Software Engineering Institute awarded the certificate to SotaTek

CMMI là chứng chỉ uy tín số 1 Thế giới dành cho các Công ty Sản xuất Phần mềm, giúp xác định mức độ trưởng thành năng lực của các công ty trong hoạt động xây dựng phần mềm và những dịch vụ liên quan. 

CMMI yêu cầu vô cùng khắt khe trong các khâu kiểm duyệt. Việc đạt được chứng chỉ này đã chứng minh vị thế Top đầu Công ty Công nghệ của SotaTek với quy trình phát triển phần mềm đạt chuẩn quốc tế. 

Để chuẩn bị kỹ càng trước kỳ đánh giá, các thành viên phòng PQA đã kết hợp cùng nhiều bộ phận liên quan nỗ lực rà soát, đưa ra những phương án cải tiến để xây dựng bộ quy trình hiện tại theo tiêu chuẩn, và thành công đạt chứng chỉ CMMI Level 3 (Defined) trước cả thời gian dự kiến.

Chúng tôi tin rằng với thành công này, quy trình thực hiện các dự án của SotaTek sẽ hoàn thiện hơn, chuyên nghiệp hơn, tiết kiệm thời gian và chi phí cho khách hàng hơn. Trong thời gian tới, SotaTek sẽ không ngừng chinh phục thêm nhiều chứng chỉ quốc tế, nâng cao chất lượng dịch vụ để đem lại sự hài lòng nhất cho khách hàng.

Leave a Reply

Fill out the form below and we will get in touch with you shortly.

    Newsletter
    phonephonephone