<

The biggest sporting event of the SotaTek family took place in the heat of 40 Celsius degree of the high heat wave of summer 2019. But the harshness of the weather did not diminish the spirit and fighting power of the Sotatekers are divided into four teams with the elegant names “High Team”, “Beautiful Team”, “Dot Team” and “Dry Blood Team” together to compete.

Although there are four teams, all of them share the same will and direction as the slogan “four teams, one dream” and are in accordance with the original sports spirit of the Olympics. Sport is not only about competing for strength but its main purpose is to promote peaceful solidarity and friendship between nations, peoples, and humanity. Of course, on a company scale, it is the solidarity between people of different teams overall company.

Please take a look at the colorful images like brilliant flowers, you will understand how successful SotaTek had a great event. Wishing everyone good health to build our careers more successful.

sporting event

Sự kiện thể thao lớn nhất trong năm của đại gia đình SotaTek diễn ra giữa cái nóng 40 độ giữa ngày nóng bức nhất trong đợt nắng nóng cao điểm của mùa hè 2019. Thế nhưng sự khắc nghiệt của thời tiết không hề làm giảm sút tinh thần và sức chiến đấu của các sotateker được chia làm bốn đội với các cái tên rất tao nhã “Hai Team”, “Đẹp Team”, “Dot Team” và “Khô máu Team” cùng nhau đua sức tranh tài.

Tuy là bốn đội nhưng tất cả cùng chung một chí hướng đúng như khẩu hiệu “four teams, one dream” và đúng với tinh thần thể thao nguyên thủy của Olympic là thể thao không chỉ là đua tranh sức lực mà mục đích chính của nó là thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị hòa bình giữa các quốc gia, dân tộc và nhân loại. Tất nhiên ở quy mô công ty thì đó là tình đoàn kết giữa mọi người của các tập thể, đội ngũ khác nhau.

Hãy nhìn vào những hình ảnh rực rỡ sắc màu như những bông hoa này các bạn sẽ hiểu SotaTek đã có một kỳ đại hội thành công rực rỡ như thế nào. Chúc cho tất cả mọi người đều khỏe để xây dựng sự nghiệp của chúng ta thành công hơn.

Leave a Reply

Fill out the form below and we will get in touch with you shortly.

    Newsletter
    Other Blogs
    phonephonephone