<

We’ve got some exciting news! SotaTek is now opening a new beginner Korean class to all employees. Along with internal Tech Talk sessions, our Board of Directors attaches special importance to the foreign language of all staff. With the recent opening of our new branch office in Korea, we want to support employees who need to use Korean in their daily work. 

Korean class at SotaTek

With the recent opening of our new branch office in Korea, we want to support employees who need to use Korean in their daily work. 

This course highlights our desire to remove language barriers and strengthen partnerships with global businesses. At SotaTek, every member, from PM, BA to Dev, is dedicated to effectively communicating with customers and supporting them in the working process. 

We believe that by offering beginner Korean classes to all employees, we can strengthen partnerships and foster greater understanding across borders.


SotaTek Mở lớp Tiếng Hàn sơ cấp cho Toàn bộ Nhân viên

Ngoài những buổi Tech Talk chia sẻ nội bộ về kiến thức công nghệ, Ban Lãnh đạo cũng rất quan tâm tới trình độ ngoại ngữ của toàn thể nhân viên. Trong bối cảnh SotaTek mới mở thêm chi nhánh Văn phòng tại Hàn Quốc, BLĐ đã quyết định tổ chức thêm các lớp Tiếng Hàn sơ cấp, phục vụ những nhân viên có nhu cầu sử dụng trong công việc hàng ngày.

Beginner Korean class for all SotaTekers

Lớp Tiếng Hàn sơ cấp tại SotaTek phục vụ những nhân viên có nhu cầu sử dụng trong công việc hàng ngày

Khóa học này một lần nữa chứng tỏ thái độ chú trọng của BLĐ SotaTek đến sự phát triển chung của cả Công ty lẫn cá nhân từng thành viên. Chúng tôi hy vọng có thể xóa bỏ rào cản ngôn ngữ, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp toàn cầu. 

Không chỉ vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, bất kỳ thành viên nào, từ PM, BA, Dev,… của SotaTek cũng đều đang nỗ lực hết mình để giao tiếp hiệu quả với khách hàng, hỗ trợ họ trong quá trình áp dụng công nghệ, chuyển đổi số để ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Leave a Reply

Fill out the form below and we will get in touch with you shortly.

    Newsletter
    phonephonephone