<


We get a lot of useful information about the investment environment as well as opportunities for cooperation with Kanagawa.

In the private conversation with Mr. Yuji Kuroiwa, Governor of Kanagawa Prefecture, Mr. Teddy shared him about SotaTek’s plan to establish a legal entity in Japan next year, 2019, and Kanagawa could be the first choice to place SotaTek’s office by the geographically favorable such as Kanagawa’s Yokohama city is a major transport hub, close to Haneda Airport and Shin Yokohama Station is one of the largest railway stations in Japan, which Shinkansen Station connecting all areas nationwide. In addition, the advantage comes from the preferential policies of the provincial government to foreign enterprises.
kanagawa business seminar
The governor of Kanagawa expressed his delight at SotaTek’s intention to invest in Kanagawa and hoped that SotaTek would continue to be successful as other Vietnamese IT firms have invested in Kanagawa. The provincial government will be ready to assist as far as possible SotaTek in achieving our objectives through JETRO ( The Japan External Trade Organization )
Hopefully with this help, next year we will see the presence of the SotaTek office in Kanagawa Prefecture.
———————————–
SotaTek tham dự hội thảo KANAGAWA BUSINESS SEMINAR với sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam và đoàn đại biểu chính quyền và doanh nghiệp tỉnh Kanagawa. Qua hội thảo có rất nhiều thông tin bổ ích về môi trường đầu tư cũng như cơ hội hợp tác với doanh nghiệp Kanagawa.
Tiếp kiến ngài Yuji Kuroiwa là tỉnh trưởng tỉnh Kanagawa, anh Teddy đã chia sẻ về kế hoạch của SotaTek sẽ thành lập pháp nhân tại Nhật Bản trong năm tới 2019, và Kanagawa có thể là lựa chọn hàng đầu để đặt văn phòng của SotaTek bởi những thuận lợi về mặt địa lý do thủ phủ Yokohama của Kanagawa là trung tâm giao thông lớn, ngay gần sân bay Haneda và có ga Shin Yokohama là một trong những ga lớn nhất Nhật Bản, ga Shin Yokohama cũng là ga Shinkansen, có hệ thống tàu siêu tốc kết nối với tất cả các khu vực còn của nước Nhật, ngoài ra sự thuận lợi còn đến từ chính sách ưu đãi của chính quyền tỉnh đối với doanh nghiệp nước ngoài.
Ngài tỉnh trưởng Kuroiwa bày tỏ sự vui mừng khi SotaTek có ý định đầu tư vào tỉnh Kanagawa và mong rằng SotaTek sẽ tiếp tục thành công như các doanh nghiệp IT khác của Việt Nam đã đầu tư vào Kanagawa. Chính quyền tỉnh sẽ thông qua tổ chức JETRO sẽ làm hết mức có thể để hỗ trợ cho SotaTek hoàn thành được mục tiêu của mình.
Hy vọng với sự giúp đỡ này thì trong năm tới chúng ta sẽ được chứng kiến sự hiện diện của văn phòng SotaTek tại tỉnh Kanagawa.

Leave a Reply

Fill out the form below and we will get in touch with you shortly.

    Newsletter
    phonephonephone