<

On December 24, SotaTek’s Board of Directors and managers attended the “SotaTek Quality Day” meeting with the topic “Improving the total quality of SotaTek”. This is an annual meeting organized by the BODs. Its goal is to exchange, discuss, and devise appropriate strategies in preparation for an explosive 2023.

With “Quality” as the focal point, the discussion concentrated on ways to raise quality across all processes of the business, from attracting clients to improving branding & project quality. The SotaTek team has provided many great ideas to draw a suitable & feasible plan.

At the end of the meeting, BODs and the management are committed to working together & making SotaTek the leading Blockchain Company in APAC while also delivering to our customers the most successful projects that meet the highest international standards.


SotaTek Quality Day –  Lấy “Chất lượng” làm Trọng tâm

Vào ngày 24/12 vừa qua, Ban Lãnh đạo SotaTek cùng các cấp quản lý đã tham gia cuộc họp “SotaTek Quality Day” với chủ đề “Nâng cao chất lượng toàn diện SotaTek”. Đây là cuộc họp định kì hàng năm được BLD tổ chức nhằm mục đích trao đổi, thảo luận và đưa ra những chiến lược phù hợp chuẩn bị cho một năm 2023 thật bùng nổ.

Lấy “Chất lượng” làm kim chỉ nam, buổi họp tập trung xoay quanh các giải pháp nâng cao chất lượng trong mọi “mắt xích” của công ty: từ việc tìm kiếm khách hàng, nâng tầm thương hiệu, tuyển dụng nhân sự đến nâng cao chất lượng dự án, chất lượng nhân lực… Các cán bộ nhà SotaTek đã hưởng ứng nhiệt tình, đóng góp ý kiến để cùng giúp các kế hoạch hoàn chỉnh, toàn diện và khả thi hơn. 

Kết thúc Hội nghị, BLD và Các cấp quản lý quyết tâm cao độ sẽ hoàn thành những mục tiêu đề ra trong năm 2023. Tất cả đều đồng lòng chinh phục mục tiêu đưa SotaTek trở thành Công ty Blockchain hàng đầu APAC, đồng thời mang đến cho các quý khách hàng những dự án thành công nhất với chất lượng đạt chuẩn quốc tế.

Leave a Reply

Fill out the form below and we will get in touch with you shortly.

    Newsletter
    phonephonephone