<

Keyreply, the company named as the No.1 provider of chatbot platforms in Singapore, has found its first partner in Vietnam, and that partner is none other than SotaTek.

It is an honor for us when a close partner of IBM Watson, Cisco, and Zendes visits SotaTek to discuss the cooperation between the two, in the hope that this relationship will put the first brick to make the foundation for the presence of Keyreply in Vietnam market.

Of course, as a software company providing AI services, having a team of technical experts is Data Scientists who graduated with Ph.D., Postdoc from top universities in Europe as well as having a trusted collection of big customers, we believe that SotaTek will fulfill both technical partners and trading partners of Keyreply in bringing AI chatbot technology closer to everyone through the Smart applications are increasingly popular in life.

https://www.keyreply.com/

partner with Keyreply

Keyreply, công ty cung cấp nền tảng AI chatbot số 1 Singapore đã tìm được đối tác đầu tiên của mình tại Việt Nam, và đối tác đó không ai khác chính là SotaTek.

Thật vinh dự khi một công ty là đối tác gần gũi của IBM Watson, Cisco, Zendes lại tìm đến SotaTek trao đổi về quan hệ hợp tác giữa hai bên với mong muốn rằng mối quan hệ này sẽ đặt nền móng cho sự hiện diện của Keyreply tại thị trường Việt Nam. Với tư cách là một công ty phần mềm đang cung cấp dịch vụ AI, có đội ngũ chuyên gia kỹ thuật là những Data Scientist đã tốt nghiệp PhD, Postdoc từ các trường đại học hàng đầu của châu Âu cũng như có được sự tin cậy từ các khách hàng lớn, SotaTek tin tưởng rằng mình sẽ hoàn thành tốt cả hai vai trò đối tác kỹ thuật và đối tác thương mại Keyreply trong việc đưa ứng dụng của công nghệ AI chatbot đến gần hơn đối với mọi người qua các ứng dụng thông minh ngày càng phổ biến trong đời sống.

    Newsletter
    Other Blogs
    phonephonephone