<

SotaTek welcomes guests from SRA Holdings, an enterprise with a history of more than 50 years. SRA Holdings is the owner of a group of 15 member companies, including 8 domestic companies operating in Japan and 7 overseas companies from the US, Europe, and India. , China, Singapore, etc...
This company has been listed on the Japanese Nikkei Stock Exchange since 1991, according to the latest financial report in May 2019, the company's revenue is reaching 388 million dollars.
Of course, the impressive numbers show that "it is our great honor to welcome such a "giant" to visit us". Especially, this time, SRA Holdings' representatives are the executives of two member companies, one from the US and one from Japan to Vietnam to find partners. SRA shared that they plan to develop their business in Southeast Asia so they are looking forward to their presence in Vietnam and this inspection trip's purpose is to prepare for that plan next year.
Apart from contacting legal partners and surveying the Vietnamese market, SotaTek is the only software company that they visit so we can believe that SotaTek has entered the time to have the opportunity to cooperate with the big enterprise. Let's wait.
SRA Holding cooperation
SotaTek chào đón các vị khách đến từ SRA Holdings, một công ty có lịch sử hơn 50 năm. SRA Holdings là chủ sở hữu của một group bao gồm 15 công ty thành viên trong đó có 8 công ty quốc nội hoạt động trên lãnh thổ Nhật Bản và 7 công ty ở hải ngoại trải khắp thế giới từ Mỹ, Châu Âu, Ấn Độ, Trung Quốc, Singapore etc..
Đây là công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán Nikkei Nhật Bản từ năm 1991, theo báo cáo tài chính gần nhất đến tháng 5 năm 2019 thì doanh thu của công y này đang đạt 388 triệu đô la.
Tất nhiên các con số đầy ấn tượng này chỉ ra rằng được đón tiếp một "ông lớn" như vậy đến thăm là một niềm vinh dự lớn đối với SotaTek. Đặc biệt lần này các đại diện của SRA Holdings lại là các executive của hai công ty thành viên trong tập đoàn, một đến từ Mỹ và một đến từ Nhật Bản sang Việt Nam để tìm đối tác. SRA chia sẻ rằng họ có kế hoạch phát triển sang khu vực đông nam á nên rất mong muốn có sự hiện diện của mình tại Việt Nam và lần thị sát này là để chuẩn bị cho kế hoạch đó trong năm tới.
Đợt khảo sát lần này ngoài việc tiếp xúc với các đối tác pháp lý và khảo sát thị trường Việt Nam thì SotaTek là công ty phần mềm duy nhất mà các bạn ghé thăm nên chúng ta có thể tin rằng SotaTek đã bước sang thời điểm để có cơ hội hợp tác với những doanh nghiệp lớn. Hãy cùng chờ đợi một kết quả tốt đẹp.

Leave a Reply

Fill out the form below and we will get in touch with you shortly.

    Newsletter    phonephonephone