<

SotaTek will help you build a platform booking for the travel industry based on blockchain technology. With this tool people traveling around the world can book hotel rooms, book tours, etc .. and pay with the algorithmic money, mainly Neo. More people will have the opportunity to travel more by reducing the cost of intermediation, the great thing that technology can bring.

emerging Neo-cryptocurrency

The target of both parties is launching an ICO platform that releases a token based on the newly emerging Neo-cryptocurrency token known as Ethereum in Asia. Hope this cooperation will be successful and bring opportunities for those who like to travel as expected.

Updated: The ICO platform has successfully released with 2 million dollar token sales. Congrats to our great partnership!

———————————–
Chào đón khách hàng đầu tiên đến từ Anh Quốc. SotaTek sẽ giúp các bạn xây dựng một booking platform cho ngành du lịch dựa trên công nghệ blockchain. Với công cụ này những người đi du lịch trên thế giới có thể book phòng khách sạn, đặt tour etc..và thanh toán bằng các loại tiền thuật toán, chủ yếu là Neo. Sẽ có nhiều người có cơ hội đi du lịch nhiều hơn nhờ giảm bớt được các chi phí trung gian, điều tuyệt vời mà công nghệ có thể mang lại.

Target của cả 2 bên là hướng tới là một vụ ICO phát hành token dựa trên Neo đồng cryptocurrency mới nổi lên trong thời gian gần đây được coi là Ethereum của châu Á. Hy vọng sự hợp tác này sẽ thành công và mang lại cơ hội cho những người thích đi du lịch như kỳ vọng.

Updated : Đã hoàn thành ICO với 2 triệu dollar token sales.

Leave a Reply

Fill out the form below and we will get in touch with you shortly.

    Newsletter
    phonephonephone