<

He was one of the first customers when SotaTek started on the road of business, and the process of being partners is a long way to build trust and relationships between the two. Daren has teamed up with SotaTek literally, working with SotaTek ‘s staff in the old office for weeks, and here we are meeting again in the new office in a more optimistic atmosphere.first customer visit

Actually, this Canadian-American has drawn a bright prospect of bringing our shared products to the US market, giving our people a great inspiration to overcome the difficult period at start-up to have a firmer future like today.

Of course, this platform will create momentum for further collaborations. We are looking forward together.

———————————–

Lần này người đến thăm SotaTek là một người bạn, chúng tôi gọi Daren là bạn vì anh không chỉ đơn thuần là một khách hàng thông thường. Từ chỗ là một trong những khách hàng đầu tiên khi SotaTek bắt đầu trên con đường khởi nghiệp đến chỗ trở thành đối tác của nhau là một quá trình xây dựng các mỗi quan hệ cũng như sự tin cậy giữa hai bên. Daren đã sát cánh cùng SotaTek, từ những ngày ở văn phòng cũ. Đến nay, chúng tôi rất hân hạnh được mời anh Daren đến thăm văn phòng mới của SotaTek, rộng hơn và khang trang hơn rất nhiều.

Trước đây, anh Daren là người đã giúp SotaTek có cơ hội đưa sản phẩm chung của cả hai đến thị trường Mỹ, đồng thời truyền cảm hứng cho chúng tôi vượt qua những giai đoạn khó khăn lúc mới khởi nghiệp.

Tất nhiên nền tảng này sẽ tạo đà phát triển cho những hợp tác tiếp theo. Chúng ta hãy cùng đón chờ điều đó.

Leave a Reply

Fill out the form below and we will get in touch with you shortly.

    Newsletter
    phonephonephone