<

Although it is not yet in use, SotaTek's new office welcomed the first guest, Mr. Yin Cao, a Chinese citizen, but he represented Token Market, a company headquartered in Helsinki, Finland, and had other branches in London, Dubai, and Singapore. Mr. Cao is currently the Head of the Asian Market of this company.

Token Market was created to provide the tools and foundation for blockchain-orientated businesses to develop and grow in a thriving and emerging market. This is the first European company to provide crowdfunding platforms based on blockchain technology.

Since the company’s inception, they have assisted some of the most notable blockchain companies in the world to evolve from single-digit employee startups to a hundred million dollar enterprise.

And of course, to fulfill that mission, they need worthy technical partners. Fortunately, the name of SotaTek has gone beyond Vietnam's border to European businesses. That is the grace for today's meeting. Hopefully, this is a good start for cooperation between the two in the near future.

Token Market visit

Mặc dù chưa đi vào sử dụng nhưng văn phòng mới của SotaTek đã đón vị khách đầu tiên là anh Yin Cao, một công dân Trung Quốc đại diện cho Token Market, một công ty có trụ sở chính tại Helsinki, Phần Lan và có các chi nhánh khác tại Luân Đôn, Dubai và Singapore. Anh Yin Cao hiện là trưởng khu vực thị trường châu Á của Token Market.

Token Market được tạo ra để cung cấp các công cụ và nền tảng cho các doanh nghiệp định hướng blockchain phát triển và tăng trưởng trong một thị trường mới thịnh vượng đang trỗi dậy. Đây là công ty đầu tiên của châu Âu cung cấp nền tảng crowdfunding dựa trên công nghệ blockchain.

Kể từ khi thành lập, họ đã hỗ trợ một nhiều công ty blockchain thu hút được sự chú ý của thế giới phát triển từ các công ty khởi nghiệp đến các doanh nghiệp hàng trăm triệu đô la.

Và tất nhiên để hoàn thành được sứ mệnh đó thì họ cần đến những đối tác kỹ thuật xứng tầm, và rất may mắn là tên tuổi của SotaTek đã vượt ra ngoài biên giới Việt Nam để đến với các doanh nghiệp châu Âu. Đó là duyên cớ cho cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Hy vọng đây là sự khởi đầu tốt đẹp cho việc hợp tác giữa 2 công ty trong tương lai gần.

Leave a Reply

Fill out the form below and we will get in touch with you shortly.

    Newsletter    phonephonephone