<

Sota Tek tiếp đón đoàn đại biểu doanh nghiệp công nghệ thông tin đến từ Okinawa!

Lần gặp gỡ này sẽ mở ra nhiều cơ hội cho nhiều kỹ sư được sang Okinawa nói riêng cũng như xứ sở Mặt trời mọc nói chung để làm việc, đồng thời sự hợp tác giữa Sota Tek với các doanh nghiệp Nhật Bản ngày càng rộng mở, phát triển hơn.

okinawa sota tek

Leave a Reply

Fill out the form below and we will get in touch with you shortly.

    Newsletter
    phonephonephone